تبلیغات
روزهای بی تو - زندان

زندان

یکشنبه 29 خرداد 1390 07:37 ق.ظ

نویسنده : شادی ع
به حكم قاضی شرع
به جر م عاشقی
به اَشد ِ مجازات
با یك درجه تخفیف
حكم حبس ابد دادند مرا
با اعمال شاقه
در دور دست ترین
دست نا یا فتنی ترین محبس ها
كه هر محكومی را آرزوست
.
مرا در انفرادی تَنگ ِ آغوشت.
با طناب محكم دستانت
قل وزنجیر كن
زنجیر زنجیر
حلقه حلقه
..
و سنگسار كن مرا
با نگاهت
ریگ ریگ
سنگ سنگ
لحظه لحظه
.
هر صبحگاه میان ِ بند زندان
نام مرا اعلام كن
كه ملاقاتی دارد
نگاه اسیرم
نگاه نگاه
مژه مژه
..
منم آن بندی افسار گسیخته
با شلاق لبانت
تعزیرم كن
تا غروب
بوسه بوسه
.
ودر شكنجه گاه عاشقانه ترین شكنجه ها
داغ سوزان عاشقانه ترین
نوازش ها را بر تنم حك كن
تا بسوزاندم
عصب به عصب
نِرون به نِرون
.
واعمال شاقه ی آغوشت را
تا هر سحر
هزار هزار
نفَس نفَس
دم به دم
.
آنگاه مرا حكم كن
تا از صخره های تنم
با ملات نگاهم
و بتون ِ مسلح ِ آغوشم
گِردِ زندان بی حصارت
دیواری بنا كنم
سخت تر از دیوار چین
بی مفر
كه این محبوس
سخت ،جنون ِ محبس تو را دارد
مبادا
كه
بگریزد زندانبان
.
.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 3 تیر 1390 06:39 ب.ظ